Historia

Od zarania dziejów człowiek do swej egzystencji potrzebował ciepła. Już ludzie pierwotni ogrzewali swe jaskinie. Przez wieki wraz z rozwojem cywilizacji, ludzkość rozwijając się wymyślała coraz to lepsze rozwiązania w budowie pieców grzewczych do swoich domostw. Przez szereg lat próbowano wykorzystać różne paliwa, pozornie lepsze i wydajniejsze od drewna spychając je na margines. W 20 - tym wieku, oraz szczególnie w ostatnich latach zaczęto jednak wracać do źródeł. Ludzie dostrzegli, że wobec tak dynamicznego rozwoju cywilizacji, oraz tak drastycznego spadku zasobów naturalnych ropy, węgla kamiennego i gazu, drewno wciąż jest najtańszym najbardziej ekonomicznym źródłem energii cieplnej na świecie. W wielu krajach rozwijających się, jak również w państwch bogatych dostrzeżono zalety palenia drewnem, trocinami, węglem drzewnym oraz materiałami drewnopochodnymi (tzw. brykiety). W krajach skandynawskich już wiele lat temu powrócono do tej formy uzyskiwania ciepła i kultywowano ogrzewanie drzewem, ze względów ekologicznych i ekonomicznych. Dlatego takie państwa jak Norwegia, Finlandia i Szwecja specjalizują się w budowie kominków i pieców. W Polsce przez wiele lat zawód zduna cieszył się szacunkiem społeczeństwa, oraz z pokolenia na pokolenie pielegnowano tradycje zwiazane z tym zawodem. Niestety na skutek rozwoju cywilizacji i przemian społecznych powoli został on spychany w cień, podobnie zresztą jak zawód kominiarza czy kowala. W ostatnich latach jednak znów wraca do łask, gdyż wobec kryszysu gospodarczego, ogrzewanie drenem jest najtańszym i najbardziej skutecznym źródłem uzyskiwania ciepła w każdym domu. Nasza firma przez ponad 40 lat kultywuje te tradycje i specjalizuje się w zawodzie, który rozwija się również wraz z rozwojem postępu cywilizacyjnego. Dlatego jesteśmy otwarci na wszelkie nowości, wciąż jednak niezapominając o rozwiązaniach sprawdzonych, na przestrzeni historii zawodu Zduna.

ZDUN


tel. 509 737 857